Regulamentul Simulării Examenului de Admitere

SSMB » Regulamentul Simulării Examenului de Admitere

CAP 1. ÎNSCRIEREA PARTICIPANȚILOR

Art 1. Perioada de înscriere la Simularea Examenului de Admitere la Facultatea de Medicină, din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București este între 21.03.2022 – 07.05.2022.

Art 2. În primul rând, pentru a se înscrie la Simulare, participanții trebuie să își creeze un cont pe site-ul oficial al Simulării, https://simulare.ssmbucharest.ro, la secțiunea „Înregistrare”.

Art 3. Pentru crearea contului, participanții trebuie să își dea acordul atât pentru Politica de Confidențialitate (https://simulare.ssmbucharest.ro/politica-de-confidentialitate/), cât și pentru Politica de Fotografiere (https://simulare.ssmbucharest.ro/politica-de-fotografiere/), prin consultarea și confirmarea prevederilor acestora, bifând căsuțele destinate din formularul de înregistrare disponibil pe site.

Art 4. Ulterior, participanții trebuie să achite taxa aferentă examenului, în valoare de 120 RON, în contul Societății Studenților în Medicină din București, deschis la BRD, sucursala I.C. Brătianu: RO69BRDE410SV72489444100, CUI: 18797296. Plata taxei se poate face prin depunere la ghișeu, transfer bancar, dar și prin internet banking. Nu se vor accepta alte metode de plată! (de exemplu mandat poștal, cash etc). În cazul în care plata este efectuată de către altă persoană decât participantul, aceasta trebuie să specifice la „Mențiuni” numele participantului/participanților în momentul în care se achită taxa. Taxa este NERETURNABILĂ! Pentru plata online prin intermediul platformei euplatesc.ro, ce este integrată în site-ul https://simulare.ssmbucharest.ro, NU este nevoie de menționarea numelui participantului, deoarece în momentul în care participantul intră în cont și accesează secțiunea plată online, numele din cont se va asocia automat cu tranzacția efectuată.

Art 5. Într-o etapă ulterioară, chitanța doveditoare achitării plății taxei de înscriere trebuie adăugată sub formă de fotografie (având extensia .jpg sau .jpeg, până în dimensiunea de 3MB), în Contul personal, pe site-ul oficial al Simulării, la Secțiunea „Cont” -> “Contul Meu”, până la data de 07.05.2022, ora 23:59.

* Pentru plata efectuată online prin intermediul platformei euplatesc.ro integrată în site-ul https://simulare.ssmbucharest.ro, NU este nevoie de încărcarea dovezii de plată.

Art 6. Participanții trebuie să realizeze cele prezentate la Articolele 2, 3, 4 și 5 pană la data de 07.05.2022., ora 23:59.

Art 7. Participanții vor primi pe adresa de e-mail utilizată pentru crearea Contului, confirmarea verificării achitării taxei, în termen de cel mult două săptămâni de la încărcarea dovezii de achitare a taxei în Contul personal, dar nu mai târziu de 11.05.2022.

Art 8. După finalizarea tuturor pașilor necesari procesului de Înscriere prezentați mai sus, participantul este oficial înscris la Simularea Examenului de Admitere la Facultatea de Medicină, din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București din data de 21.05.2022.

Art 9. Repartiția participanților în locațiile și sălile de examen va fi afișată pe site-ul oficial al Simulării cu 5 zile înaintea desfășurării examenului (16.05.2022).

CAP 2. DESFĂȘURAREA EXAMENULUI

Art 1. Accesul participanților în sala de examen se va face începând cu ora 9:30, numai pe baza Cărții de Identitate și a dovezii de achitare a taxei de participare. În cazul în care legislația în vigoare impune la momentul respectiv necesitatea prezentării Certificatului Verde European sau a oricărei alte prevederi legislative pentru desfășurarea acestui tip de eveniment, participanții vor fi obligați să respecte prevederile în vigoare, iar accesul acestora în cadrul evenimentului se va face doar prin respectarea condițiilor legale în vigoare. Nu le este permis accesul persoanelor confirmate cu virusul SARS-CoV-2, aflate în izolare/carantină sau care sunt contacți direct al unei persoane confirmate cu SARS-CoV-2.

Art 2. Este obligatorie purtarea corespunzătoare a măștii de protecție pe tot parcursul examenului.

Art 3. Participanții sunt obligați să respecte circuitele stabilite din locațiile de concurs, în care vor fi îndrumați. Însoțitorii participanților nu au acces în locațiile de concurs.

Art 4. La ora 10:00 ușile sălilor de examen se închid iar din acest moment accesul în sală este interzis. Totodată, timp de o oră, nu este permisă părăsirea sălii de examen. După această perioadă, participanții pot părăsi temporar sala, pe rând și cu condiția de a fi însoțiți de un Supraveghetor, pentru a merge la toaletă sau pentru probleme medicale.

Art 5. Este strict interzis ca participantul să aibă asupra sa în timpul examenului:

Art 6. Dacă în sală este detectat un echipament Bluetooth activat, începerea examenului va fi amânată până în momentul dezactivării Bluetooth-ului pornit.

Art 7. În timpul examenului:

Art 8. Predarea lucrării se face numai după terminarea timpului efectiv de lucru. Dacă un participant dorește să predea lucrarea înaintea expirării celor 2 ore 30 minute de lucru, aceasta va fi anulată, considerându-se că participantul a renunțat la Examen.

Art 9. Șeful Comisiei este îndreptățit să verifice orice suspiciune de fraudă. Dovedirea oricărei încercări de fraudare a Examenului va fi sancționată cu eliminarea din sală și anularea lucrării.

Art 10. Pe tot parcursul Examenului va fi afișat, într-un loc vizibil tuturor candidaților, timpul efectiv de lucru rămas.

Art 11. După expirarea celor 2 ore 30 minute, Șeful de Comisie va anunța încheierea Examenului. Participanții au obligația de a lăsa pixurile jos, de a întoarce foaia de examen pe dos și de a aștepta ca Supraveghetorii să le ridice lucrarea de pe masă. Orice tentativă de a mai scrie după terminarea celor 2 ore 30 minute va fi sancționată cu anularea lucrării.

Art 12. După finalizarea examenului, fiecare participant va fi strigat pentru realizarea corectării lucrării sale și este obligat să își dezlipească legitimația de concurs de pe masă. Aceasta legitimație constituie singurul document care menționează codul de concurs, ce este unic pentru fiecare participant. Ulterior, se va afișa clasamentul provizoriu care va conține codul de concurs primit în ziua Simulării. Este important ca fiecare participant să se asigure că își cunoaște numărul de concurs.

Art 13. După strângerea tuturor lucrărilor, participanții vor aștepta în bancă să fie strigați de către Corector. Părăsirea sălii înainte de a asista la corectarea lucrării va fi considerată drept renunțare la Examen și sancționată cu anularea lucrării.

Art 14. Corectarea se face în prezența participantului și a unui martor. Ambii au obligația de a urmări corectarea și de a semnala eventualele erori. 

Art 15. După corectarea lucrării proprii și pe cea a martorului, participantul își poate recupera obiectele predate Comisiei la intrarea în sală şi poate părăsi sala.

Art 16. În caz de noi directive ale organelor competente ce privesc siguranța participanților, acestea vor fi comunicate pe e-mail participanților înscriși.

CAP. 3 REGULAMENT DE CONTESTAȚII

Art 1. Contestaţiile se pot depune referitor la conținutul subiectelor și/sau la rezultatul personal obținut.

Art 2. Contestaţiile referitoare la conţinutul subiectelor se vor depune în ziua examenului, ulterior desfăşurării acestuia, în intervalul orar 15:00-17:00, în sediul Societății Studenților în Medicină din București (SSMB), din cadrul Palatului Facultăţii de Medicină, Bld. Eroii Sanitari, nr. 8, Sector 5, București. Dacă vor apărea situații excepționale care vor modifica acest interval, participanții vor fi anunțați pe e-mail. 

Art 3. Contestaţiile referitoare la rezultatul personal se vor depune Marți, 24.05.2022, după afișarea rezultatelor, în intervalul orar 10:30-12:00, în cadrul Palatului Facultăţii de Medicină, Sediul Societății Studenților în Medicină din București, Bld. Eroii Sanitari, nr. 8, Sector 5, București. Soluționarea contestațiilor se va realiza în aceeași zi cu depunerea acestora.

Art 4. Este permisă depunerea contestațiilor doar de către participant și nu de către o altă persoană.

Art 5. Pentru a depune contestație, participantul trebuie să prezinte actul de identitate la momentul depunerii acesteia.

Art 6. În sala de contestaţii este permis doar accesul participanţilor la examen, care respectă criteriile menţionate anterior.

CAP 4. CLASAMENT PUNCTAJE

Art 1.  Clasamentul inițial al punctajelor va fi afișat în data de 23.05.2022, după soluționarea contestațiilor referitoare la conținutul subiectelor. 

Art 2. Din motive de protecție a datelor cu caracter personal, în clasamentul final se va afișa doar codul de concurs al participantului, fără numele acestuia.

Art 3. Ulterior, pe data de 24.05.2022, după soluționarea contestațiilor referitoare la punctaj, va fi afișat clasamentul final.

CAP. 5 FORȚĂ MAJORĂ

Art. 1. Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil care face imposibilă executarea obligațiilor Asociației în mod temporar sau permanent. Forța majoră include, dar nu se limitează la evenimente naturale, incendii, inundații, explozii, accidente, greve, revolte, războaie, situații epidemiologice și/sau pandemiologice.

Art. 2.  În cazuri excepționale, de forță majoră, desfășurarea Simulării Examenului de Admitere (Ediția a XIII-a) nu va mai putea fi realizată în format fizic.

Art. 3 În situația menționată în Art. 2, Simularea Examenului de Admitere (Ediția a XIII-a) se va desfășura online, pe o platformă dedicată. Participanții vor avea posibilitatea în aceste circumstanțe de a opta pentru returnarea taxei, în cazul în care nu doresc susținerea examenului conform noilor condiții impuse. 

ECHIPA SIMULĂRII VĂ UREAZĂ SUCCES!

Pagina oficială a Simulării Examenului de Admitere la Facultatea de Medicină a UMF „Carol Davila” din București

ÎnscriereContul meuNu te descurci?

Calendar

21
Martie
Lansarea oficială a site-ului Simulării

Așteptarea a luat sfârșit! Participanții care vor să cunoască toate informațiile legate de examenul Simulării pot accesa acum linkurile către „Regulament” și „Întrebări Frecvente”.

21
Martie
Începerea înscrierilor

Începând cu această zi, echipa de organizare dă startul înscrierilor! Accesând linkul Înscriere vă puteți crea contul, iar după realizarea plății vă puteți încărca chitanța în secțiunea Contul Meu.

07
Mai
Ultima zi de înscriere și plată pe site-ul oficial al Simulării

Ultima zi de înscriere și plată pe site-ul oficial al Simulării. Pentru mai multe detalii puteți accesa secțiunea „Regulament”.

21
Mai
Simularea Examenului de Admitere

A venit momentul să ne testăm capacitățile! Multă baftă tuturor!